Въпреки режимa на питейна вода и високите температури част от изследователите от екипа на проекта посетиха и гр. Омуртаг в периода от 13 до 19 юли 2023 г., където проведоха теренни проучвания. Бяха реализирани срещи с членове на разделени семейства – възрастни роднини и младежи.
Д-р Шопова задълбочи проучванията си, свързани с безводието в региона, което е една от основните причини за отлива на младото население към други места, където този проблем не съществува. Нежеланието на емигриралите в Западна Европа семейства да се завръщат или дори да посещават роднините си в летните месеци, заради безводието, бе един от основните проблеми, които бяха изтъкнати от респондентите.
Д-р Еролова продължи изследванията си върху общността на ромите мюсюлмани, с което потвърди изводите си от досега направените проучвания, а именно че в резултат на емиграцията в различни европейски страни, качеството им на живот се е повишило. В ромската махала на Омуртаг, новопостроените и реновирани къщи контрастират на лошото състояние на пътната инфраструктура. Последиците от емиграцията на ромите от Омуртаг, както и в други селища в Североизточна България като Варна, Шумен и Балчик, се изразява освен в грижа за семейството, така и в грижа за местната мюсюлманска общността. Благодарение на даренията, които правят, е реновирана и местната джамия „Фъндък“.