В края на юни 2023 г. д-р Пламена Стоянова проведе теренно проучване в град Ямбол. Във фокуса на терена бяха поставени интервюта със семейства на емигранти, които се завръщат в страната, докато друг член от семейството им емигрира. Такива интервюта позволяват да се проследи динамиката на сменените роли между завърналите се емигранти и заминалите останали. Въпросният терен акцентира върху важен аспект от изследването за останалите, тъй като в много семейства на България, заминалите са повече от един, и не всеки от тях заминава завинаги. С цел да се добие по-достоверна картина за динамиката на такива взаимоотношенията, интервютата бяха проведени с повече от един член на семейството.