Последно в списъка ни за годината, но не по-малко интересно, беше и теренното изследване на Юлия Попчева в град Левски и с. Малчика. В няколкото горещи августовски дни (за които си спомняме с радост през ноември) тя успя да се срещне не само с роднини на емигранти, но и със завърналите се за лятна ваканция техни близки. Градът беше пълен с автомобили с немска и испанска регистрации, както и със щастливите лица на хора, прибрали се у дома. Направените интервюта откроиха няколко типа стратегии за миграция и поддържане на връзка с останалите в България членове на семейства. Разгледан беше и ефектът на сезонната миграция върху развитието на градската и селска среда. Обсъдени бяха и причините за решението на всички онези, които са избрали да останат тук – в държавата и родния дом.