През месец октомври д-р Йелис Еролова участва в три научни конференции, в които представи резултатите от изследователската си работа върху ромските разделени семейства.
Между 3 и 6 октомври 2023 г. тя участва в международна конференция на Gypsy Lore Society в Сао Пауло, Бразилия с доклад на тема „Влиянието на миграцията върху качеството на живот. По примера на „останали“ ромски семейства в Североизточна България. Тя акцентира върху положителните промени в начина на живот на останалите разделени ромски семейства в няколко селища в България, дължащи се на нарасналите доходи на ромските емигранти.
Между 19 и 20 октомври д-р Еролова участва в научна конференция „Изток-Запад: религии, центрове и периферии“, организирана от Института за исторически изследвания при БАН и Центъра за изследване на религиите към СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. София. В презентацията й, озаглавена „Религия, взаимопомощ и дарения между ромите емигранти в чужбина и останалите им роднини“, тя обърна внимание на ромските инвестиции и дарения в България, които водят до преодоляване на „периферността“ и „маргиналността“ на ромските махали.
Следващото участие на д-р Еролова бе в научната конференция „Четения в памет на Проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“ от 26 до 28 октомври в гр. София. В доклад на тема: „Ромите емигранти през погледа на останалите им роднини в България“ бе дискутиран адаптационния опит на ромските емигранти, повишаването на жизнения им стандарт и гражданското им самочувствие, както и различните форми на благотворителността им през разказите на останалите им роднини в България.