В периода 20 – 30.08.2020 г. гл.ас. Йелис Еролова и д-р Бехрин Шопова посетиха гр. Гоце Делчев и селата Горно Дряново, Огняново и Кочан. Бяха реализирани срещи и интервюта сред българи, българи мюсюлмани (помаци) и роми. Екипът се срещна с представители на бизнеса, духовни лица и представител на мюфтийството в града. Бяха локализирани различни миграционни модели, проследи се и тяхното влияние върху живота на останалите в България роднини. Анализът и представянето на събрания теренен материал предстои.