На 01 декември 2023 г. в ИЕФЕМ – БАН екипът на проекта организира Семинар на тема: „Предизвикателствата на терената работа сред „ОСТАНАЛИТЕ“ в България“. Докладите бяха разпределени в два панела, като всеки от участниците представи терена си и основните изводи от изследванията си в рамките на проекта. В своето изложение Бехрин Шопова говори за двустранната връзка между изследовател и респонденти – подходи, методи и техники на теренното проучване. Динамиката в отношенията на семейства, в които емигрантите се завръщат, а останалите емигрират бе фокусът в доклада на Пламена Славова. Мила Маева представи пенсионерските клубове и подкрепата, която получават родителите на емигрантите, а Йелис Еролова обърна внимание на изследователските въпроси и проблеми, свързани с последиците от емиграцията сред ромите мюсюлмани в Североизточна България. Вторият панел започна с доклада на Мина Христова, който тя разгледа образите на България от гледна точка на останалите роднини на емигранти. Финансовите трансфери между живеещите в чужбина и техните семейства бяха акцентът в изложението на Магдалена Славкова, а фокусът в изследването на Юлия Попчева бе върху градът на жените баданте 13 години по-късно, като бе представено отражението на женската мобилност и емиграцията върху жителите на гр. Вършец и региона. В последния доклад от семинара Ваня Иванова обърна внимание на това кой остава в България след завръщане от живот зад граница.