В края на юли 2023 г. д-р Пламена Стоянова проведе теренно проучване в град Русе. Специално внимание бе отделено на интервюта на пораснали деца и емигрирали родители. Акцента и този път беше поставен върху семейства в които има повече от един емигрант. Интересен момент при проведените интервюта бе категоричната позиция на останалите, че не желаят да емигрират, както и окончателното решение на заминалите да не се завръщат в страната.