Гл.ас. д-р Пламена Стоянова осъществи теренно проучване в град Ямбол в края на месец юли 2020 г. Във фокуса на изследването й бяха семейства, които имат деца – емигранти в чужбина.
Интервютата са проведени сред няколко възрастни двойки, чиито емигрирали деца живеят във Великобритания, Канада и САЩ. Повечето емигрирали деца имат свои семейства в страните на емиграция и поддържат активна връзка с родителите си и с останалите в България свои братя и сестри. Проследени бяха социалните,културните и икономическите последици, които емиграцията в семейството оказва върху останалите в България родители, роднини и деца.