През юли-август 2023 г. Магдалена Славкова проведе теренно проучване в град Долни Чифлик, село Старо Оряхово и село Тръстиково, Варненско. Тя направи дълбочинни интервюта с трима мъже и пет жени. Петима от интервюираните са от групата на румъноезичните рудари (копанари), един мъж е от групата на бургуджиите и две от интервютата са проведени с българки. Повечето събеседници, които са православни християни и евангелски методисти, живеят в България, като трима от тях са завърнали се мигранти, а една жена живее със семейството си в Румъния. По време на интервютата бяха задавани въпроси относно начина на живот на “останалите хора” в България, тяхното социално и икономическо положение, по какъв начин те възприемат емигрантите, какво е тяхното мнение за живота в чужбина и как общуват със своите роднини зад граница.