Магдалена Славкова, участник в екипа на проекта, взе участие в 16-ия конгрес на СИЕФ (Международното дружество за етнология и фолклор), който се проведе в град Бърно, Чехия, от 7 до 10 юни 2023 г. под надслов “Living Uncertainty” (програмата е достъпна на: https://doi.org/10.22582/SIEF2023prg). Конгресът се проведе под егидата на Министъра на културата на Чехия, Председателя на Академията на науките и Ректора на Масариковия университет в Бърно. Магдалена Славкова се представи с доклад на тема “Fieldwork strategy among the Romani left-behind children in Bulgaria” в панела, който разгледа научни проблеми, свързани с несигурността в начина на живот на деца и младежи с мигрантски произход. Докладът й бе посрещнат с много въпроси от стана на публиката относно спецификите и етиката на теренната работа в изследванията на ромски деца.