Институтът за етнология и фолклористика с Етноглафски музей към Българската академия на науките

и

екипът на научен проект „Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (1990-2019) (ОСТАНАЛИ)“ (2019-2022 г.) финансиран от ФНИ – МОН по договор № КН-06-Н40/9 – 10.12.2019 г. (2019–2024)

Ви канят на:

5та Международна конференция „Между световете на старите и нови домове“

29 – 31 май 2023 г.
София, България
(работен език – английски)

Пълна програма с линкове за достъп: ТУК

Резюмета на докладите: ТУК

Според Доклада за световната миграция от 2022 г. едва 3,6 % от световното население се състои от мигранти. Въпреки този процент, през последното десетилетие, и по-специално през последните три години – по време на пандемията COVID-19 и продължаващата война в Украйна, темите, свързани с мигрантите, бежанците, миграциите и мобилността, са свързани с висока степен на дезинформация и са част от политиките на страх и разделение, прилагани от някои политически лидери. Негативните социални последици, породени от този политизиран дискурс, засягат обществените ценности и подкрепят националистическите разкази и стереотипи, свързани с новодошлите в почти всяка страна, което допринася за продължаващите икономически, политически и множество други трудности, изпитвани в световен мащаб. От друга страна, приблизителният брой на международните мигранти се е увеличил през последните пет десетилетия и преходът от миграция към мобилност сега е много по-видим, в сравнение с времето преди COVID-19. Продължителният период на ограничаване на свободата на движение в рамките на градовете, държавите и в международен план изисква академичен и изследователски отговор за по-нататъшно концептуализиране и обсъждане на тези теми. Изменението на климата постепенно се превръща в една от основните причини за разселване при бедствия, което води до нови опустошителни движения на уязвими хора. И накрая, мигрантите рядко се придвижват с целите си семейства, предпочитайки да ги оставят в родината. Влиянието на движенията върху изпращащите общности и останалите, върху разделените и транснационалните семейства, е съществен и все по-актуален въпрос в постглобалния свят. Живеейки в несигурни времена с нововъзникващи глобални кризи, ние продължаваме да търсим по-добри средства за препитание и стабилен дом, по-добро образование, или, с други думи, преоткриване, възстановяване или напредък за себе си, за нашите семейства и за нашия живот.

Конференцията се финансира от Национален фонд „Научни изследвания“ – Министерство на образованието и науката (№ КН-06-Н40/9 – 10.12.2019 г.).

Повече информация за конференцията:  https://conferenceworlds.wordpress.com/