На XIV Конгрес на антрополозите и етнолозите в Русия, който се проведе между 6 – 9 юли 2021 г., онлайн от гр. Томск, Русия, Юлия Попчева представи своето изследване на тема: „Баданте в Италии – жены и матери в Болгарии: влияние женской миграции на остальных членов их семей оставшихся на родине“ (Баданте в Италия – съпруги и майки в България: влияние на женската миграция върху членовете на семействата им, останали в родината). Жените баданте изпращат пари на своите роднини в България, но отсъстват от дома с години и дори десетилетия, завръщайки се най-често през лятото за няколко седмици. Докладът коментира промяната общуването между емигранти и останали в родината роднини – съпрузи, деца и внуци. Проучени са финансовите, културни и социални отношения между представителите на разделените семейства.  Проведена в периода 2020 – 2021 г., етнографската работа включва интервюта с жени баданте и техните роднини от Северна и Северозападна България, едни от най-бедните и обезлюдяващи региони в страната.