Пълната покана за участие е достъпна на следния ЛИНК

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките има удоволствието да Ви покани на 5-та Международна конференция от поредицата „Между световете“ на тема: „Между световете на старите и нови домове“, която ще се проведе на 29-31 май 2023 г. в гр. София.

Според  Световния доклад за миграция от 2022 г. 3,6% от населението на света се състои от мигранти. Въпреки този процент, през последното десетилетие, и по-специално през последните три години – по време на пандемията COVID-19 и продължаващата война в Украйна, темите, свързани с мигрантите, бежанците, миграциите и мобилността, са свързани с висока степен на дезинформация и са част от политиката на страх и разделение, използвана от някои политически лидери. Негативните социални последици, породени от този политизиран дискурс, засягат обществените ценности и подкрепят националистическите разкази и стереотипи, свързани с новодошлите в почти всяка страна, което допринася за продължаващите икономически, политически и безброй други трудности, изпитвани в световен мащаб.

От друга страна, приблизителният брой на мигранти в меодународен мащаб се е увеличил през последните пет десетилетия и преходът от миграция към мобилност сега е дори по-видим, отколкото преди пандемията от COVID-19. Продължителният период на ограничаване на свободата на движение в рамките на градовете, държавите и в международен план изисква академичен и изследователски отговор за по-нататъшно концептуализиране и обсъждане на разглежданите теми.

Изменението на климата постепенно се превръща в една от основните причини за миграция при бедствия, което води до нови движения на уязвими хора.

И накрая, мигрантите рядко се напускат родината си с целите си семейства. Влиянието на движенията върху изпращащите общности и останалите, разделените и транснационалните семейства, е съществен и все по-актуален въпрос в постглобалния свят.

Живеейки в несигурни времена с нововъзникващи глобални кризи, ние продължаваме да търсим по-добри средства за прехрана, сигурен дом и по-добро образование, или с други думи, преоткриване, възстановяване или напредък за себе си, семействата си и начина си на живот. Ето защо ви каним на академична дискусия за премълчаваните и насърчавани миграции, заглушаваните и подкрепяните стремежи за мобилност и всички техни последици за приемащите и изпращащите общества. Добре дошли са и представители на неправителствените организации.

Работният език на конференцията е английски. Заявки за участие се приемат до 1 март 2023 г. на следната електронна поща: theleftbehindbg@gmail.com

Пълната информация е достъпнана също на: https://conferenceworlds.wordpress.com/

Конференцията ще се реализира в рамките на проект „Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (1990-2019) (ОСТАНАЛИ)“, изпълняван от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката на Република България (по договор № КН-06-Н40/9 – 10.12.2019 г.).