На 4.11.2021 г. по време на международната конференция „Entrepreneurship, Creativity and Managerial Innovation: Creativity and innovation in times of crisis“ в гр. Дахла, Мароко доц. д-р Мила Маева представи доклад на тема „Останалите в България и управлението на кризи“.

Резюме на доклада:

По-голямата част от миграционните изследвания са фокусирани основно върху заминаването, пътуването, интеграцията и адаптацията в приемащата страна. Докладът има друга цел, която е насочена към останалите семейства и роднини на емигрантите. Той се стреми да опише и анализира тяхното справяне с кризата, провокирана от миграцията на членове на семейството (особено деца) и раздялата на семейството. Специално внимание е отделено на положението на възрастните хора (родители на емигранти) като уязвима група и тяхното ежедневие. Изследването проследява появата на нови иновационни практики като взаимопомощ и дигитална комуникация като подходи за преодоляване на кризи. Специално внимание е обърнато на промените, настъпили в резултат на пандемията Covid-19, която задълбочи семейната раздяла поради блокирането и затварянето на границата. Изследването е базирано на етнографски теренни материали, събрани в периода 2020-2021 г. в различни части на България. Те представят и още една нова гледна точка към възрастните родители – като основни (особено финансови) поддръжници на децата им, живеещи в чужбина, в кризисни времена.