Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (ОСТАНАЛИ). Сборник с научни статии. Маева, Мила и Мина, Христова (ред.).
София: Парадигма и ИЕФЕМ-БАН, 2022, ISBN: 978-954-326-497-1.

Линк за сваляне: PDF

Излезе от печат едноименния сборник с резултати от работата в първия етап на проекта „Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (ОСТАНАЛИ)“.

Сборникът е провокиран от идеята е, че миграционните движения, характерни за България след 1989 г., водят до сериозни демографски, културни и социално-икономически последствия върху „домашното общество“ – общо и локално, и влияят както върху „малките“ общности и социални единици (семейство), така и върху отделните индивиди. Изследването събира и анализира конкретни актуални етнографски данни относно отражението на емиграционния процес върху: демографските тенденции в страната, жизнения стандарт на останалите в България семейства на мигранти и по-специално върху на децата и възрастните хора, политическите, икономическите, културните и социалните специфики на останалите в страната семейства, локалните, етническите и религиозните общности и като цяло върху българското общество, и промените, настъпили под влияние на семействата, роднините и приятелите, работещи и живеещи зад граница;  потенциалната бъдеща миграция, включително на млади хора.

Когато се говори за останалите, проучването взима предвид, че макар и те да са център на научния интерес днес, всъщност отправната точка на анализа отново е формирана от миграционните процеси. Това са хората, останали в България, след като други са заминали. Така маргиналната им позиция е предопределена не само изследователски, но и обществено, тъй като за дълго време публичният дискурс е доминиран от загубата на човешки потенциал на държавата. Абстрахирайки се от положителните финансови, културни и социални аспекти, емиграцията нерядко донася на обществото фалшиви надежди, очаквани герои, но и загуби, самота и мъка.

Изданието е със свободен достъп. Темите са представени, както следва:

  • Христова, М. Останалите: медийни репрезентации, стереотипи и образи на българските емигранти
  • Шопова, Б. Да отидеш на „На кярь“/“Навън“ – сезонна трудова мобилност сред българи мюсюлмани от Югозападна България. Икономически, социални и културни последици върху останалите в България близки и роднини
  • Еролова, Й. „Моите синове са добре в чужбина”. Ефекти от емиграцията върху ромските семейства от село Вардун
  • Славова, П. Миграцията на децата и отражението й върху родителите оставащи в България
  • Маева, М. Останалите в България възрастни хора и управлението на кризи
  • Попчева, Ю. „Никой не е длъжен да гледа на бабите внуците“. Модели на мобилност и грижа за децата в разделени семейства от три поколения
  • Славкова, М. Родителска миграция в Испания и Гърция и децата, останали в България

Пълна информация за работата ни на терен, представянията на научни събития и публикации проследете ТУК