В хода на теренно проучване по проект за Идентичности към ФНИ в периода 12-15 септември в Бургас, извършено от Пламена Стоянова, много респонденти се оказват роднини на емигранти. Ето защо кръгът на въпросите към тях бива разширен, с оглед обхващането на информация за съдбата на Останалите в град Бургас. При повечето от интервюираните респонденти в град Бургас, става въпрос за заминали жени роднини, които сравнително рядко се завръщат в страната. Техните останали в България родственици обаче пътуват често. Силна тенденция бе забелязана сред сравнително младите баби, които макар и в активна възраст и все още работещи, помагат за отглеждането на своите внуци в чужбина.