Във фокуса на извършеното теренно проучване от гл. ас д-р Пламена Стоянова в град София в периода 12-20 май 2021 г. бяха интервюирани респонденти чийто братя или сестри живеят в чужбина. Сред интервюираните се открои интересната тенденция- повечето от останалите в България, всъщност са имали своя собствен период в живота си, в който са пребивавали извън страната – като студенти или като работници. Обмисляли са сериозно възможността за емиграция. В последствие са взели решението да се завърнат с твърдото намерение да живеят в България.