Гл.ас.д-р Магдалена Славкова участва с презентация на тема “Последици от емиграцията върху ромските семейства в кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ в национална кръгла маса “За силата на познанието и любовта към науката”, която се проведе онлайн на 10 февруари 2021 г. Участниците в кръглата маса бяха 19. Форумът бе организиран от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – Българска академия на науките и бе посветен на 65-годишнината на доц. д-р Еля Цанева. В презентацията бяха представени ефектите от емиграцията върху ромските семейства във Варна, промяната в трудовия статус и жизнен стандарт, промяна на семейните роли и отношения, последици от емиграцията върх образованието на децата. Бе обърнато специално внимание на последиците от водното бедствие от юни 2014 г. върху качеството на живот на хората. Пострадалите от наводнението се опитват да компенсират загубите и да подобрят материалното си положение чрез емиграция, което, в крайна сметка, променя облика на ромския квартал.