Публикации:

Сборници

Maeva, M., M. Slavkova and M. Hristova (eds.) (2023). “Between the Worlds of Old and New Homes”. Vol. 5. Sofia: IEFSEM & Paradigma (forthcoming)

Статии на екипа:

 • Hristova, M. Migration and Family Dynamics: Viewpoints of Bulgaria’s Left Behind;
 • Maeva, M. Hybridization Of Transnational Social Care;
 • Popcheva, J. Varshets – The Town of Badante Women’ – 13 Years Later (Migration Impact Upon
  Families Left-Behind);
 • Stoyanova, P. The left-behind siblings;
 • Shopova, B. Labour Migration Impact on Living Conditions of Left-Behind Bulgarian Muslims
  Families;
 • Slavkova, M. The Uncertainties Facing the Female Researcher Conducting Fieldwork Among
  Migrant Children;
 • Erolova, Y. Emigration Consequences and Well-Being among Muslim Roma in Northeast
  Bulgaria.

 

Маева, М. и Христова, М (съст.) Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (ОСТАНАЛИ)

Линк за сваляне: ТУК

 

Съдържание:

 • Увод
 • Христова, М. Останалите: медийни репрезентации, стереотипи и образи на българските емигранти
 • Попчева, Ю. „Никой не е длъжен да гледа на бабите внуците“. Модели на мобилност и грижа за децата в разделени семейства от три поколения
 • Славкова, М. Родителска миграция в Испания и Гърция и децата в България
 • Шопова, Б. Да отидеш на „На кярь“/“Навън“ – сезонна трудова мобилност сред българи мюсюлмани от Югозападна България. Икономически, социални и културни последици върху останалите в България близки и роднини
 • Еролова, Й. „Моите синове са добре в чужбина”. Ефекти от емиграцията върху ромските семейства от село Вардун
 • Стоянова, П. Миграцията на децата и отражението й върху родителите оставащи в България
 • Маева, М. Останалите в България възрастни хора и управлението на кризи

 

Статии

Maeva, M. (Im)Mobility and Multi Local Living of Left Behind in Bulgaria. In: Jena, S. K. (Eds.) Diaspora in Transition: Post-Colonial Icebergs. Springer, 2024, (forthcoming).

Maeva, M. Transnationalism and Elderly Left-Behind in Bulgaria. Südosteuropa-Jahrbuch, Herbst. Proceedings of the International Academic Week at Tutzing, October 2022. Petar Lang, 2024 (forthcoming).

Hristova, M. European Values and Changing Perspectives on Bulgaria from the Left behind Young People. Migration Letters (2024) (forthcoming).

Шопова, Б. Отражение на миграцията върху останалите в България семейства и роднини при българи мюсюлмани от Тетевенско. В: Микова, З., Шопова, Б., Антонов, Ст. (съст.) Културен семинар „Непознатите“ 2022. Сборник доклади и статии. Пловдив: АМТИИ, Астарта, 2023, 309–324.

Шопова, Б. Безводието като бедствие (по примери от гр. Омуртаг и региона) – В: Цанева, Е., М. Маева, Й.. Еролова (съст.). Бедствията. Антропологичният поглед. Сборник от международната конференция „Ethnography of Disasters / Етнография на бедствията“, София, 11-12 май 2021 г., АИ „Проф. М. Дринов“, 2022, 229 – 239.

 

Организация на събития:

01.12.2023 г. 

Семинар на тема: „Предизвикателствата на терената работа сред „ОСТАНАЛИТЕ“ в България“
Събитието е проведено в гр. София.
Програма на събитието: тук

29 – 31.05.2023 г. 
5та Международна конференция „Between the Worlds of Old and New Homes“
Събитието е проведено в гр. София, България.
Програма на събитието: тук

 

Участия в конференции:

26 – 28.10.2023 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Ромите емигранти през погледа на останалите им роднини в България 
Събитие: научна конференция „Четения в памет на Проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, гр. София, България

19 – 20.10.2023 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Религия, взаимопомощ и дарения между ромите емигранти в чужбина и останалите им роднини 
Събитие: научна конференция „Изток-Запад: религии, центрове и периферии“, гр. София, България

03 – 06.10.2023 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Влиянието на миграцията върху качеството на живот. По примера на „останали“ ромски семейства в Североизточна България
Събитие: международна конференция на Gypsy Lore Society, гр. Сао Пауло, Бразилия

07 – 10.06.2023 г. – гл. ас. д-р Магдалена Славкова
Доклад: Fieldwork strategy among the Romani left-behind children in Bulgaria
Събитие: 16 конгрес на СИЕФ (Международното дружество за етнология и фолклор) под надслов “Living Uncertainty”, гр. Бърно, Чехия

18 – 21.11.2021 г. – екип на проекта
Хибриден панел: At the Intersection of Cultures: Migrants and the Left-Behind Family Members
Събитие: 53-ти конгрес на Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), Ню Орлийнс, Луизиана, САЩ
със следните доклади:

 • гл. ас. д-р Магдаена Славкова – доклад на тема „Paternal Migration and the Gypsy/Roma Children in School Age“;
 • Юлия Попчева, гл. ас. д-р Бехрин Шопова – доклад на тема: „Spouses Left-behind – Gender Migration Impact upon Separated Families“;
 • гл. ас. д-р Мина Христова – доклад на тема: „The Left-behind: Media Representations, Stereotypes, and Images“;
 • гл. ас. д-р Пламена Стоянова – доклад на тема: „The Impact of Migration on the Seniors Left Behind in Bulgaria“.

25 – 26.11.2021 г. – Юлия Попчева
Доклад: When Grandmother is Babysitting: Childcare Mobility of Middle-aged and Senior Women
Събитие: 5та Международна конференция за мултилокалност „Territorialities of Multilocality“ – София, България

15 – 19.11.2021 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Effects of Emigration on Roma Families Left-Behind in North-Eastern Bulgaria
Събитие: международна онлайн конференция „Социални неравенства и качество на живот“, организирана от Изследователския институт за качеството на живот към Румънската академия и Румънската социологическа асоциация;

3 – 4.11.2021 г. – доц. д-р Мила Маева
Доклад: Останалите в България и управлението на кризи
Събитие: International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Managerial Innovation
Under the theme: Creativity and innovation in times of crisis
ENCG Dakhla
Dakhla, Morocco

6 – 9.07.2021 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: A Modern Tale about Vardun’s Gypsies
Събитие: XIV КАЭР Конгрес на етнолозите и антрополозите в Русия – гр. Томск, Русия

6 – 9.07.2021 г. – Юлия Попчева
Доклад: Баданте в Италии – жены и матери в Болгарии: влияние женской миграции на остальных членов их семей оставшихся на родине
Събитие: XIV КАЭР Конгрес на етнолозите и антрополозите в Русия – гр. Томск, Русия

11 – 12.05.2021 г. – гл. ас. д-р Бехрин Шопова
Доклад: Безводието като бедствие (по примери от гр. Омуртаг и региона)
Събитие: международна конференция „Етнография на бедствията“ – София, България

10.02.2021 г. – гл. ас. д-р Магдалена Славкова
Доклад: Последици от емиграцията върху ромските семейства в кв. „Аспарухово“, гр. Варна
Събитие: Кръгла маса “За силата на познанието и любовта към науката”
София, България

Теренни изследвания:

Онлайн анкета: линка за попълване

5 – 11.10.2021 – гр. Варна и гр. Балчик – проведено от гл. ас. д-р Йелис Еролова;

м. 03., 09. – 10.2021 – гр. София – проведено от доц. д-р Мила Маева;

27.09 – 02.10.2021 – с. Брезница, с. Рибново, с. Корница, с. Дебрен – проведено от гл.ас. д-р Бехрин Шопова;

12 – 15.09.2021 – района на гр. Бургас – проведено от гл. ас. д-р Пламена Стоянова;

м. 06.2021 – гр. Варна – проведено от доц. д-р Мила Маева;

12 – 20.05.2021 – гр. София – проведено от гл.ас. д-р Пламена Стоянова;

14 – 17.04.2021 –  гр. Омуртаг и региона – проведено от гл. ас. д-р Бехрин Шопова;

м. 01. – 12.2021 – онлайн теренна работа с респонденти от България, Франция, Италия – проведено от Юлия Попчева;

28.08.2020 – гр. Мездра – проведено от Юлия Попчева;

21 – 26.08.2020 – гр. Левски и с. Малчика – проведено от Юлия Попчева;

20 – 30.08.2020 – гр. Гоце Делчев и региона – проведено от гл. ас. д-р Бехрин Шопова и гл. ас. д-р Йелис Еролова;

14 – 19.08.2020 – гр. Монтана и региона – проведено от Юлия Попчева;

07.2020 – гр. Ямбол – проведено от гл. ас. д-р Пламена Стоянова;

30.07 – 09.08.2020 – гр. Търговище, Омуртаг и региона – проведено от доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Йелис Еролова, гл. ас. д-р Пламена Стоянова, гл. ас. д-р Бехрин Шопова, гл. ас. д-р Мина Христова.