Публикации:

Сборник

Маева, М. и Христова, М (съст.) Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (ОСТАНАЛИ)

Линк за сваляне: ТУК

 

Съдържание:

 • Увод
 • Христова, М. Останалите: медийни репрезентации, стереотипи и образи на българските емигранти
 • Попчева, Ю. „Никой не е длъжен да гледа на бабите внуците“. Модели на мобилност и грижа за децата в разделени семейства от три поколения
 • Славкова, М. Родителска миграция в Испания и Гърция и децата в България
 • Шопова, Б. Да отидеш на „На кярь“/“Навън“ – сезонна трудова мобилност сред българи мюсюлмани от Югозападна България. Икономически, социални и културни последици върху останалите в България близки и роднини
 • Еролова, Й. „Моите синове са добре в чужбина”. Ефекти от емиграцията върху ромските семейства от село Вардун
 • Славова, П. Миграцията на децата и отражението й върху родителите оставащи в България
 • Маева, М. Останалите в България възрастни хора и управлението на кризи

 

Статии

Шопова, Б. Безводието като бедствие (по примери от гр. Омуртаг и региона) – В: Цанева, Е., М. Маева, Й.. Еролова (съст.). Бедствията. Антропологичният поглед. Сборник от международната конференция „Ethnography of Disasters / Етнография на бедствията“, София, 11-12 май 2021 г., АИ „Проф. М. Дринов“, 2022 (под печат)

 

Организация на събития:

01.12.2023 г. 

Семинар на тема: „Предизвикателствата на терената работа сред „ОСТАНАЛИТЕ“ в България“
Събитието е проведено в гр. София.
Програма на събитието: тук

29 – 31.05.2023 г. 
5та Международна конференция „Between the Worlds of Old and New Homes“
Събитието е проведено в гр. София, България.
Програма на събитието: тук

 

Участия в конференции:

26 – 28.10.2023 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Ромите емигранти през погледа на останалите им роднини в България 
Събитие: научна конференция „Четения в памет на Проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, гр. София, България

19 – 20.10.2023 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Религия, взаимопомощ и дарения между ромите емигранти в чужбина и останалите им роднини 
Събитие: научна конференция „Изток-Запад: религии, центрове и периферии“, гр. София, България

03 – 06.10.2023 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Влиянието на миграцията върху качеството на живот. По примера на „останали“ ромски семейства в Североизточна България
Събитие: международна конференция на Gypsy Lore Society, гр. Сао Пауло, Бразилия

07 – 10.06.2023 г. – гл. ас. д-р Магдалена Славкова
Доклад: Fieldwork strategy among the Romani left-behind children in Bulgaria
Събитие: 16 конгрес на СИЕФ (Международното дружество за етнология и фолклор) под надслов “Living Uncertainty”, гр. Бърно, Чехия

18 – 21.11.2021 г. – екип на проекта
Хибриден панел: At the Intersection of Cultures: Migrants and the Left-Behind Family Members
Събитие: 53-ти конгрес на Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), Ню Орлийнс, Луизиана, САЩ
със следните доклади:

 • гл. ас. д-р Магдаена Славкова – доклад на тема „Paternal Migration and the Gypsy/Roma Children in School Age“;
 • Юлия Попчева, гл. ас. д-р Бехрин Шопова – доклад на тема: „Spouses Left-behind – Gender Migration Impact upon Separated Families“;
 • гл. ас. д-р Мина Христова – доклад на тема: „The Left-behind: Media Representations, Stereotypes, and Images“;
 • гл. ас. д-р Пламена Стоянова – доклад на тема: „The Impact of Migration on the Seniors Left Behind in Bulgaria“.

25 – 26.11.2021 г. – Юлия Попчева
Доклад: When Grandmother is Babysitting: Childcare Mobility of Middle-aged and Senior Women
Събитие: 5та Международна конференция за мултилокалност „Territorialities of Multilocality“ – София, България

15 – 19.11.2021 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: Effects of Emigration on Roma Families Left-Behind in North-Eastern Bulgaria
Събитие: международна онлайн конференция „Социални неравенства и качество на живот“, организирана от Изследователския институт за качеството на живот към Румънската академия и Румънската социологическа асоциация;

3 – 4.11.2021 г. – доц. д-р Мила Маева
Доклад: Останалите в България и управлението на кризи
Събитие: International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Managerial Innovation
Under the theme: Creativity and innovation in times of crisis
ENCG Dakhla
Dakhla, Morocco

6 – 9.07.2021 г. – гл. ас. д-р Йелис Еролова
Доклад: A Modern Tale about Vardun’s Gypsies
Събитие: XIV КАЭР Конгрес на етнолозите и антрополозите в Русия – гр. Томск, Русия

6 – 9.07.2021 г. – Юлия Попчева
Доклад: Баданте в Италии – жены и матери в Болгарии: влияние женской миграции на остальных членов их семей оставшихся на родине
Събитие: XIV КАЭР Конгрес на етнолозите и антрополозите в Русия – гр. Томск, Русия

11 – 12.05.2021 г. – гл. ас. д-р Бехрин Шопова
Доклад: Безводието като бедствие (по примери от гр. Омуртаг и региона)
Събитие: международна конференция „Етнография на бедствията“ – София, България

10.02.2021 г. – гл. ас. д-р Магдалена Славкова
Доклад: Последици от емиграцията върху ромските семейства в кв. „Аспарухово“, гр. Варна
Събитие: Кръгла маса “За силата на познанието и любовта към науката”
София, България

Теренни изследвания:

Онлайн анкета: линка за попълване

5 – 11.10.2021 – гр. Варна и гр. Балчик – проведено от гл. ас. д-р Йелис Еролова;

м. 03., 09. – 10.2021 – гр. София – проведено от доц. д-р Мила Маева;

27.09 – 02.10.2021 – с. Брезница, с. Рибново, с. Корница, с. Дебрен – проведено от гл.ас. д-р Бехрин Шопова;

12 – 15.09.2021 – района на гр. Бургас – проведено от гл. ас. д-р Пламена Стоянова;

м. 06.2021 – гр. Варна – проведено от доц. д-р Мила Маева;

12 – 20.05.2021 – гр. София – проведено от гл.ас. д-р Пламена Стоянова;

14 – 17.04.2021 –  гр. Омуртаг и региона – проведено от гл. ас. д-р Бехрин Шопова;

м. 01. – 12.2021 – онлайн теренна работа с респонденти от България, Франция, Италия – проведено от Юлия Попчева;

28.08.2020 – гр. Мездра – проведено от Юлия Попчева;

21 – 26.08.2020 – гр. Левски и с. Малчика – проведено от Юлия Попчева;

20 – 30.08.2020 – гр. Гоце Делчев и региона – проведено от гл. ас. д-р Бехрин Шопова и гл. ас. д-р Йелис Еролова;

14 – 19.08.2020 – гр. Монтана и региона – проведено от Юлия Попчева;

07.2020 – гр. Ямбол – проведено от гл. ас. д-р Пламена Стоянова;

30.07 – 09.08.2020 – гр. Търговище, Омуртаг и региона – проведено от доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Йелис Еролова, гл. ас. д-р Пламена Стоянова, гл. ас. д-р Бехрин Шопова, гл. ас. д-р Мина Христова.