Между 14 и 17 април 2021 г. Бехрин Шопова проведе теренно изследване в гр. Омуртаг и региона. Целта бе да се проучи  влиянието на безводието върху качеството на живот, миграционните процеси и културата на местното население, разнообразно по етнически и религиозен произход. Бе извършена работа с архиви, запознаване с нормативни документи, проследяващи историята на дългогодишните опити това бедствие да бъде преодоляно. В хода на проучването се осъществиха срещи с представители на общината и с няколко семейства избрали да останат в региона, но чиито деца и роднини живеят извън България.

Предварителните резултати от изследването бяха представени в Международна  хибридна конференция „ЕТНОГРАФИЯ НА БЕДСТВИЯТА“/“ETHNOGRAPHY OF DISASTERS”, която се проведе на 11–12 май 2021 г. с доклад на тема: „Безводието като бедствие (по примери от гр. Омуртаг и региона)“ . Специално внимание бе обърнато върху отражението му върху движението на населението и върху особено силното обезлюдяване. Бяха представени социални и културни модели за справяне с бедствието, както сред останалите жители на населените места, така и сред временно завърналите се мигранти.

Photo credit: снимка корица – Дарикнюз.бг
снимка в текст – в. 24 часа